Tradycyjny różaniec po łacinie

RÓŻANIEC

DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI NA TRZY CZĘSCI PODZIELONY. KAŻDA CZĘŚĆ ZAMYKA W SOBIE PIĘĆ TAJEMNIC ZBAWIENIA NASZEGO.

RÓŻANIEC 

Właściwa metoda praktykowania modlitwy różańcowej polega na tym, by niejako przywołać „żywy obraz” danej tajemnicy, rozważając poszczególne jego elementy w trakcie każdego „Zdrowaś Maryjo”. Przed każdą dziesiątką zatrzymajmy się na chwilę i skoncentrujmy na danej tajemnicy. Pomóc w tym stanowić może krótkie omówienie poszczególnych tajemnic. Niech każde zdanie podsuwa Twej wyobraźni „obraz”, ku któremu zwracać będziesz uwagę w trakcie odmawiania poszczególnych Pozdrowień Anielskich. Jeśli któryś aspekt przykuje Twoją uwagę, poświęć mu czas kilku „Zdrowaś Maryjo”. Taki sposób odmawiania Różańca oznacza, że przez 15 minut trwasz przy Jezusie i Maryi – to kwadrans wiary i miłości. 

 

Ten różaniec święty zmawiamy w intencji:

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – RODOSNA.

TAJEMNICA PIERWSZA 

I ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38). Tak odpowiedziała Maryja na słowa zwiastowane Jej przez Anioła, że – przez włączenie się w zbawcze plany Boże – zostanie Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości. Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten pierwszy dziesiątek, ku czci Twojego Wcielenia i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o głęboką pokorę serca.

PAUZA

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

10x Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Iesu, demitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

TAJEMNICA DRUGA

II NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43). Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej do jej domu, by ofiarować pomoc oraz samego Jezusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im przynoszę? Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: „pełen czy pełna łaski”, jak Elżbieta rzekła o Maryi. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten drugi dziesiątek ku czci wizyty Twojej Świętej Matki u swojej kuzynki świętej Elżbiety i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi, o doskonałą miłość względem bliźniego. 

PAUZA

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

10x Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Iesu, demitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

TAJEMNICA TRZECIA

III NARODZENIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).
Tymi słowami obwieszczona została światu radosna nowina: Bóg stał się człowiekiem i narodził się w ludzkiej postaci po to, aby nas zbawić, by stworzyć każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w Bożej rzeczywistości. Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi. Ofiarujemy Ci, Dzieciątko Jezus, ten trzeci dziesiątek ku czci Twego świętego Narodzenia i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o oderwanie od dóbr świata, o miłość ubóstwa i biednych. 

PAUZA

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

10x Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Iesu, demitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

TAJEMNICA CZWARTA

IV OFIAROWANIE NASZEGO PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

Oto Ten przeznaczony jest… na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34). Te prorocze słowa wypowiedział Symeon podczas ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: „Witaj, Królu”, a inni krzyczeć: „Na krzyż z Nim”. Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten czwarty dziesiątek ku czci Twojego Ofiarowania w Świątyni przez ręce Maryi i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o dar mądrości i czystości serca i ciała. 

PAUZA

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

10x Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Iesu, demitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

TAJEMNICA PIĄTA

V ODNALEZIENIE NASZEGO PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).
Maryja i Józef wracali z pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że wśród powracających do Nazaretu pielgrzymów nie ma Jezusa. Natychmiast wrócili do Jerozolimy i odnaleźli Go tam, gdzie po raz ostatni z Nim byli: w świątyni. Dwunastoletni Jezus słuchał uczonych w Piśmie i zadawał im pytania. Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.  Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego znalezienia przez Maryję wśród uczonych, po całych trzech dniach odkąd Cię zgubiła i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki o nawrócenie nasze i braci odłączonych (satanistów, okultystów, masonów, bluźnierców, heretyków, schizmatyków, bałwochwalców, świętokradców, ateistów i wszystkich innych zatwardziałych grzeszników {można wymienić imiona} ). 

PAUZA

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.

10x Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Domine Iesu, dimitte nobis debita no-stra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Iesu, demitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

„O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

 

TŁUMACZENIA

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, krzyżo-wan, umarł i pogrzebion; zstąpił do pie-kieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świetego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mor-tuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z To-bą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku , teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Domine Iesu, dimitte nobis debita no-stra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.
Tajemnice radosne Mysteria Gaudiorum
1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie 1. B. Maria Virgo ab Angelo salutatur
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety 2. B. Maria Virgo Elisabeth visitat
3. Narodzenie Naszego Pana Jezusa Chrystusa 3. Iesus Christus in Bethlehem nascitur
4. Ofiarowanie Naszego Pana Jezusa w świątyni 4. Iesus infans in templo praesentatur
5. Odnalezienie Naszego Pana Jezusa w świątyni 5. Iesus puer in templo inter doctores invenitur
Tajemnice bolesne Mysteria Dolorum
1. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu 1. Iesus Christus, in horto orans, sangui-nem sudat
2. Biczowanie Pana Jezusa 2. Iesus Christus ad columnam flagellis caeditur
3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 3. Iesus Christus spinis coronatur
4. Pan Jezus dźwiga Krzyż na Kalwarię 4. Iesus Christus, morte condemnatus, Calvariae locum, crucem baiulans, petit
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa 5. Iesus Christus, cruci affixus, coram Matre sua moritur
Tajemnice chwalebne Mysteria Gloriae
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 1. Resurrectio Iesu Christi
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 2. Ascensio Iesu Christi
3. Zesłanie Ducha Świętego 3. Spiritus Sancti upra beatam Mariam Virginem et discipulos descensus
4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny 4. Assumption beatae Mariae Virginis in caelum
5. Ukoronwanie Najśw. Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 5. Beatae Mariae Virginus coronatio itemque Angelorum et Sanctorum gloria

 

12 komentarzy:
 1. Anpa
  Anpa says:

  Kocham Was za to co robicie 🥰🥰🥰.
  Dziękuję serdecznie za różaniec po łacinie. Opublikowanie poszczególnych modlitw w tym języku jest dla początkujących niezmiernie istotne. Niech Bóg na Was w swojej opiece 😊.

  Odpowiedz
 2. Agata
  Agata says:

  Szczęść Boże! Czy możemy Państwa poprosić o wersję do druku tego tradycyjnego Różańca Świętego po łacinie? Próbuję i z telefonu i w wersji komputerowej wydrukować sobie w domu do wspólnego odmawiania i nauczenia się, ale za każdym razem ucina mi tekst modlitw na końcu strony i na początku następnej dodając „stopkę” z logiem Państwa strony. Czy dałoby radę przygotować to by każdy mógł sobie w domu wydrukować? Z góry ogromne Bóg zapłać!

  Odpowiedz
  • Maciej
   Maciej says:

   Teraz może Pani sobie łatwo skopiować treść modlitwy różańcowej opuszczając tabelkę z tłumaczeniami.

   Odpowiedz
 3. ADAMR
  ADAMR says:

  Boże prowadź nas do chwały swojej a poprzez tradycyjny różaniec daj nam możność zanosić modły o nawrócenia naszych bliskich i za nasze trwanie w wierze…
  Bóg zapłać za pomysł i prowadzenie

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *