Modlitwa Tomasza a Kempis. Litania Pokory do Jezusa

Modlitwa Tomasza a Kempis. Litania Pokory do Jezusa

Litania Pokory Tomasza a Kempis. Pokora to najważniejsza postawa w drodze do Nieba. O pokorę musi modlić się każdy, bo jeśli ktoś twierdzi, że ma pokorę to tymi słowami mówi, że jej nie ma. „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,...
Żywot Św. Moniki, Wdowy

Żywot Św. Moniki, Wdowy

Przedziwnym wzorem i wspaniałą pośredniczką u Boga dla niewiast i matek, które za mężów i dzieci ciężkich cierpień doznają — jest święta Monika. Rodem będąc z Tagasty w Afryce, należała do licznej rodziny, a stara służebna, która już ojca na ręku nosiła, kierowała jej...