Przewodnik 'survivalowy’ dla katolika.

Przewodnik 'survivalowy’ dla katolika.

Z jednej strony, prawy prosty od ideologii neomarksistowskiej, z drugiej świrdemia, żyjesz w szpitalu psychiatrycznym, wokół ciebie świry bojący się wyczarowanego zagrożenia, z trzeciej totalitaryzm wprowadzany pod płaszczykiem zdemonizowanego „kolczatka”,...