TRZYNASTA NiEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Szaty zielone

Duch święty, którym dusza nasza została namaszczona, wlewa w nią nadto cała obfitość cnót. Przez trzy cnoty, wiarę, nadzieję i miłość, łączy się dusza ściśle w myślach i pragnieniach z Bogiem. Cnót tych udziela Duch św. najpierw jakby w stanie zarodka, a człowiek musi dopiero z nimi wspólnie współdziałać i je rozwijać. Prośbę o wzrost tych cnót zawiera dzisiejsza Kolekta, a Chrystus spełni ją w Komunii, gdy przyjdzie dać nam wszystkie rozkosze i słodycze wszelkiego smaku. W lekcji jednej z trudniejszych z całego Nowego Testamentu, czytamy z kolei list do Galatów. Żydom, którzy chcieli narzucić chrześcijanom prawo Mojżeszowe, święty Paweł wykazuje, że nie ono daje świętość duszom, gdyż jeszcze nawet w Starym Zakonie Abrahama, ojca narodu żydowskiego, uświęciło nie prawo lecz wiara w Jezusa Zbawiciela.

Wszyscy żydzi i poganie, którzy wchodzą do Kościoła i pokładają wiarę w zasługach męki Chrystusowej, będą zbawieni. Boski Zbawiciel uzdrawia wszystkich trędowatych, Żydów i Samarytan, którzy się do Niego uciekają. “Wstań i idź” rzekł Jezus do tego ostatniego, “bo wiara twoja ciebie uzdrowiła”, i w dalszym ciagu on to przez swój Kościół wraca zdrowie duszom tych wszystkich Żydów, czy pogan, którzy przychodzą do Niego. 

Mszał Rzymski, 1949

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *