Tajemnica konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes. Pokój na świecie ważniejszy niż zbawienie.

1 komentuj
  1. radoslawprochnicki@gmail.com
    radoslawprochnicki@gmail.com says:

    Trudno… Ezaw tym razem pierwszeństwie błogosławieństwa Ojca, nie dał się oszukać jak w Pro To Ewangelii Matce Jakuba…A wiemy przecież że chodzi Jezusa, a Matka Jakuba to ta nieposłuszna Niewiasta…która stała się Wszystkim próbując ponownie tego samego oszustwa…Jakub to ten kosmaty młodszy brat Ezawa Jezusa, w którym drzemie moc i Siła Miłości Ducha Prawdy…A wszystko dokonało się dzięki posłannictwu Maryji, która zrodziła swego Syna – Syna Człowieczego, pośród największego ucisku KRK i Maryją tak faktycznie w tym przypadku symbolizuje Cały Kościół w wymiarze Powszechnym i Hierarchicznym….Obmycie nóg Jezusowi, świadczy o miłości wzajemnej jaką teraz uczniowie czyli Władze Kościoła okazali Synowi Człowieczemu czyli Duchowi Prawdy… wywyższając Go jak chce tego Bóg czyli stawiając Go roli Króla, i tak Jak Jezus służył im wtedy…dziś tym gestem zobowiązują się mu służyć…Tyle tylko że brakuje posłuszeństwa w tym względzie Woli Boga i jak wyżej w tytule, wybiera się układy dla pokoju zamiast położyć ufność w Bogu i tym samym pieczętując bezpieczeństwo dla Polski i Jego ochronę przez oddanie Synowi mu tego co mu się już faktycznie należy i co Jest zgodne Świętą Wolą czyli Skrócenia czasu by można było przyprowadzić Maryję do Jej Króla który został już namaszczony na niego rękami Kapłanów…A tym samym odwracając się plecami do Boga….stąd nieuchronna staje się ciąg dalszy z objawień w Fatimie.. i Apokalipsy 7 czasz i 7 biada….a czego wydaje się Hierarchia pomija w swych dążeniach do pokoju za wszelką cenę odcinając sobie de facto Głowę Chrystusa, czyli Odstępstwo…Wszyscy idą w kierunku Sądu Ostatecznego i Zagłady zamiast przyjąć Jego Miłość i Poznanie a tym samym iść z Wybranym w Posłuszeństwie Bogu budować Królestwo Boże na Ziemi… Wydaję mi się, rozważajcie… Pozdrawiam serdecznie I tym samym moja wizja Nowego Świata od początku kreuje się i nie ja o to się troszczę a Ci co chcieli Królestwa I Jedności…zjadła ich pycha i egoizm chcąc zatrzymać Koronę i owoc życia dla siebie…A przecież Ja Zwyciężyłem…a owoc żywota i tak będzie złożony u mych stóp czy z Nimi czy bez Nich

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *