SZÓSTA NIEDZIELA PO ZESLANIU DUCHA ŚW.

Szaty zielone

Liturgia okresu po Zesłaniu Ducha Św. odnawia głównie tematy życia moralnego członków Ciała mistycznego Jezusa. Zawsze jednak nawiązuje sciśle etykę do dogmatyki, wskazując, jak nasze postępowanie wynika i opiera się na prawdzie, na łasce Chrystusa, którą otrzymujemy w Sakramentach.

W brewiarzu Kościół czyta nam dzisiaj opis grzechu „króla Dawida i jego pokuty. W związku z tym Msza Św. mówi również o śmierci grzechowej i zmartwychwstaniu. Mamy tu niejako odbicie nastrojów wielkanocnych, gdyż, każda niedziela jest jakby echem Wielkiej-Nocy. Ustep z listu do Rzymian, jest klasycznym tekstem o Sakramencie Chrztu. Nasza śmierć grzechowi rozpoczęła się w dniu, gdy zanurzyliśmy się w Chrystusie i razem z Nim zmartwychwstaliśmy. Te łaskę winniśmy rozwijać przez stałą pokutę, a zwłaszcza przez stały kontakt z Chrystusem w Eucharystii. Jezus rozmnożył cudownie Chleb Żywota, aby nasycić lud swój, którego było Mu żal (Ewang.)

Liturgia nieraz w pokomuniach wspomina o nasyceniu nas Darem Świętym. Istotnie, Eucharystia daje nam pełnie łask potrzebnych dla życia duszy i zdrowia ciała. « Lecz zwróć uwagę – mówi św. Ambroży w homilii na jutrzni – komu Zbawiciel udziela łaski rozmnożenia chleba. Nie ospałym, nie w mieście tym, którzy się rozsiedli w synagogach lub innych świeckich godnościach, ale tym, którzy Go szukają wśród puszczy. Tych to przyjmuje Chrystus, którzy Nim nie gardzą, z nimi to rozmawia Słowo Boże, nie o świeckich sprawach, lecz o Królestwie niebieskim.

Mszał Rzymski z dodaniem Nabożeństw Nieszporów, 1949r.

1 komentuj
  1. radoslawprochnicki@gmail.com
    radoslawprochnicki@gmail.com says:

    Ludu mój ludu chciałoby się powiedzieć… Żądań Boga nie spełniacie robicie po swojemu , a spełniacie życzenia świata, stąd herezje w KRK, gdzież tą oślica ze swym źrebięciem w swym łonie by Córa Syjonu mogła wydawać okrzyki radości że Król wjeżdża do Swoich? Chrystus dziś przyjmowany na sposób duchowy i Jedno wraz z Nim, On we mnie a Ja w Nim….A cały świat dziś się naśmiewa się z Boga naszego bo Samotnego ukrytego gdzieś w puszczy…O Królestwie Niebieskim chcecie słuchać, zmieńcie swoje myślenie bo jest tuż obok w waszych wnętrzach a nie w uciechach świata, bo tylko żyjąc wg Ducha żyć w Bogu będziemy…i zostaniemy ocaleni

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *