Sedewakantyzm obalony. Jest trzecia droga między odrzuceniem papieża a papolpatrią.

Ks. James Altman opublikował wideo zatytułowane „Bergoglio nie jest papieżem”. Altman omawia w nim całą litanię skarg na pontyfikat Franciszka, od skandali, przez korupcję, po promowanie herezji. Następnie dochodzi do wniosku, że z powodu tych dowodów Jorge Bergoglio nie może zostać papieżem. W swoim najnowszym filmie Altman mówi, że „najlepszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, byłoby zarzucić Jorge Bergoglio wielki kamień młyński na szyję i wrzucić go do ciemnoniebieskiego Morza Śródziemnego”.

Ks. Altman zrobił dwie różne rzeczy: (1) zidentyfikował problem; oraz (2) zaproponował rozwiązanie, ale bardzo myli się co do rozwiązania. Marcin Luter miał rację co do zepsucia Kościoła katolickiego w swoich czasach, ale mylił się, podejmując decyzję o oderwaniu się od Kościoła. Dzisiaj każdy katolik instynktownie wie, że istnieje rozdźwięk między tym, jak powinno być w Kościele, a jak jest w rzeczywistości. ks. Altman znacznie lepiej niż postępowcy rozumie dzisiejszy kryzys w Kościele. Kiedy słucha się jego litanii skarg na Franciszka, wierny katolik mówi: „On ma rację”.

Dzisiejsi katolicy mają trzy możliwości reakcji na niepokojący pontyfikat Franciszka:

Opcja 1 – przekonanie, że pontyfikat Franciszka obala twierdzenia katolików na temat papiestwa. W odpowiedzi ktoś stałby się prawosławnym, protestantem lub ateistą.

Opcja 2 – kwadratura koła poprzez twierdzenie, że papież po prostu nie może się mylić. Wybranie tej opcji wiąże się z dwiema oddzielnymi ścieżkami, które wydają się diametralnie przeciwne, ale opierają się na tych samych założeniach. Pierwszą ścieżką byłaby droga hiperpapalistyczna: przyjmuj wszystko, co ten papież mówi i robi, jako prawdę, niezależnie od tego, czy jest to sprzeczne z poprzednimi papieżami. Ta droga jest sprzeczna z rozumem, gdyż mówi, że żaden papież nie może się mylić, chociaż papieże mogą sobie zaprzeczać. Drugą ścieżką byłaby droga sedewakantystyczna (wybór Altmana): założenie, że papieże nie mogą sobie zaprzeczać, i w związku z tym wyciągnięcie wniosku, że Franciszek nie może być papieżem, ponieważ zaprzecza poprzednim papieżom. Ta droga jest sprzeczna z wiarą, ponieważ rozszerza naukę Kościoła na temat papiestwa daleko poza to, czego nauczał sam Kościół.

Opcja 3 -uznanie, że Franciszek w swoich słowach i czynach czasami zaprzecza nauczaniu Kościoła, ale uświadomienie sobie, że nie oznacza to, że poprzednie nauczanie było błędne, ani że nie jest on papieżem, ani że to unieważnia nauczanie Kościoła na temat papiestwa. Wybór takiej opcji wytycza ścieżkę pomiędzy scyllą odrzucenia papiestwa a charybdą wypaczania nauczania Kościoła.

 

Nie daj się zwieść i broń swojej Katolickiej Wiary!

źródło – https://crisismagazine.com/editors-desk/identifying-the-problem-is-only-half-the-battle

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *