Psychopandemia rozpoczęła proces wyprzedaży suwerenności narodów na rzecz WHO- nowy rząd globalny

W najbliższych dniach Narody należące do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) będą głosować nad rezolucjami dotyczącymi zarządzania pandemią przez WHO. Rezolucje te przeniosą suwerenność w zakresie zdrowia obywateli do ponadnarodowego organu, który jest w dużej mierze finansowany przez przemysł farmaceutyczny oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Jeśli te rezolucje zostaną zatwierdzone większością głosów, WHO będzie miała wyłączne prawo międzynarodowe w przypadku pandemii do narzucenia wszystkich zasad, w tym kwarantanny, blokad, obowiązkowych szczepień i paszportów szczepionek. Należy również pamiętać, że organizacja ta korzysta z immunitetu, a tym samym jej członkowie nie mogą być sądzeni ani skazani za popełnianie przestępstw. Niewybrani technokraci będą paradoksalnie dysponować większą władzą niż ta, którą obywatele przyznają swoim przedstawicielom poprzez demokratyczny głos.

Biorąc pod uwagę, że ustępowanie suwerenności jest uważane przez prawa każdego narodu za zbrodnię zdrady stanu i że parlamenty nie mogą stanowić prawa wbrew interesom Narodu, a tym bardziej naruszają wolności naturalne i podstawowe prawa obywateli, których reprezentują, ja Uważam, że nie umknie niczyjej uwadze, że ta próba WHO przywłaszczenia sobie władzy należnej poszczególnym narodom ma na celu zahamowanie wszelkiego rodzaju sprzeciwu wobec „Agendy 2030”, która w dziedzinie ochrony zdrowia ma również na celu realizację drastyczne ograniczenie usług medycznych i szpitalnych, prywatyzacja sektora zdrowia i zapobieganie chorobom za pomocą szczepionek.

Psychopandemia zademonstrowała zniewolenie rządzących, systemu politycznego, mediów, sądownictwa, całego przemysłu medycznego, a nawet samej Stolicy Apostolskiej dyktatem grupy funkcjonariuszy ponadnarodowego podmiotu, który ma rażący konflikt odsetki. Katastrofalne niekorzystne skutki eksperymentalnej surowicy mRNA są dopiero teraz rozpoznawane, podczas gdy wielu słusznie oczekuje, że osoby odpowiedzialne za te decyzje zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przed niezależnym sądem.

Brzmi zatem co najmniej absurdalnie, że istnieje teraz chęć nadania wiążącej władzy decyzyjnej WHO, kiedy w zarządzaniu niedawną pandemią i kampanią szczepionkową wyrządzono największe szkody pod względem liczby zgonów i pacjentów, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz bezkarności za zbrodnie, które popełniła dzięki milczeniu mediów głównego nurtu, WHO ma również całkowitą swobodę w reagowaniu na nadchodzące sytuacje kryzysowe, które są oczywiście planowane przez lobby farmaceutyczne. Marginalizacja personelu medycznego, który odwołuje się do Przysięgi Hipokratesa, może stać się normą, dzięki której można wyeliminować każdy głos sprzeciwu.

W tym względzie istotne jest, że Narody sprzeciwiające się Nowemu Porządkowi Świata – jak Rosja i Brazylia – są świadome bardzo poważnych konsekwencji, jakie pociąga za sobą ratyfikacja tych rezolucji iz tego powodu sprzeciwiają się ich zatwierdzeniu. Podczas swojej kadencji prezydent Donald Trump wysłał również jednoznaczny sygnał, wstrzymując finansowanie z Departamentu Skarbu USA dla WHO. To był jeden z powodów, dla których głębokie państwo zablokowało jego reelekcję w 2020 roku, wspierając skompromitowaną i skorumpowaną osobę, której syn Hunter jest zaangażowany w finansowanie amerykańskich biolabów na Ukrainie. Dlatego wyrażam pełne poparcie dla obywateli – zwłaszcza naukowców, lekarzy i prawników – którzy potępiają to zagrożenie dla narodowej suwerenności narodów przystępujących i którzy proszą o rzucenie światła na przeszłe wydarzenia i konsekwencje, które decyzje WHO wpłynęły na zdrowie światowej populacji. Wzywam szefów państw i rządów, którzy będą wezwani do wyrażenia swoich poglądów na temat ratyfikacji tych rezolucji, o ich odrzuceniu, gdyż są one sprzeczne z dobrem wspólnym i mają na celu dokonanie globalnego zamachu stanu, który WHO i Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) planowali od lat pod nazwami „Agenda 2030” i „Wielki Reset”.

Globalne zarządzanie zdrowiem jest jednym z fundamentalnych elementów Nowego Porządku Świata, co zostało jasno wyjaśnione przez autorytatywnych ekspertów, którzy nie są skompromitowani z systemem, i jako taki musi być odrzucony i przeciwny. Logika kontroli, zysku i masowej patologizacji musi zostać zastąpiona przez publiczność

 

Źródło- LifesiteNews

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

1 komentuj

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *