Pokora

Pokora poprzez poznanie nas samych skłania do stłumienia każdego porywu pychy i uniżenia się. Pierwszym aktem cnoty pokory jest wyrobienie o sobie niskiej opinii co tłumi pragnienia zaszczytów. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 List do Koryntian 4,7). Drugi akt cnoty pokory sprawia, że przyjmujemy zniewagi, pogardę, bez buntu i skargi. Św. Teresa mawiała: „Pokornym jest człowiek, który zgadza się, by nim kierowano”. zgódźmy się na to, by o nas zapomniano, brano nas za nic, Trzeci akt pokory każe nam się cieszyć, kiedy doświadczamy upokorzenia. Panie Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.

Z pragnienia, aby być cenionym, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby być lubianym, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby być wysławianym, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby być chwalonym, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Z pragnienia, aby być uznanym, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed poniżeniem, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed wzgardą, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed skarceniem, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed zapomnieniem, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed wyśmianiem, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed skrzywdzeniem, wyzwól mnie, Panie Jezu.

Ze strachu przed podejrzeniem. wyzwól mnie, Panie Jezu.

Aby inni byli więcej kochani, niż ja, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę, bym tego pragnął.

Aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę, bym tego pragnął.

Aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę bym tego pragnął.

Aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę, bym tego pragnął.

Aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę, bym tego pragnął.

Aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, Panie Jezu, daruj mi tę łaskę, bym tego pragnął.

Aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem,

Panie Jezu, daruj mi tę łaskę. Amen.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *