Papież Franciszek zmienił Kodeks Prawa Kanonicznego

Papież Franciszek zmienił Kodeks Prawa Kanonicznego, by wprowadzić do praktyki Kościoła szafarki Komunii św. i ministrantki czyli diakonat kobiet. Jeśli to de facto posługa diakona, to czemu taka kobieta-diakon uczestnicząca w tych samym sakramencie co prezbiter i biskup nie może być w przyszłości dopuszczona do wyższych święceń i zostać kapłanem? Wówczas ekumenizm nabierze pełni i sensu do jakiego dąży, zniwelowania różnic między wyznaniami.

Skoro i Mszał włoski już zmieniono w samych słowach konsekracji, dopuszcza się myśl wprowadzenia Mszy bez konsekracji dla wszystkich religii, to jakim zaskoczeniem ma być niezgodna z Tradycją Kościoła, posługa kobiet-diakonów? Jezus, wybrał do posługi ołtarza oraz służby kapłańskiej, szafowania wszystkimi sakramentami tylko mężczyzn, o czym przypomina w listach także św. Paweł, radykalnie zarysowując zadania i rolę kobiet w Kościele.

Jak kluczowa to rola wystarczy spojrzeć na postawę i życie Matki Bożej, która nie wygłosiła żadnego kazania za życia, ale była Matką która pocieszała, doradzała, wspierała, modliła się, pracowała, odbierała Komunię na kolanach do ust od św. Piotra, ( tak podają apokryfy), zamiast ją podawać św. Piotrowi (a przecież jest najświętsza, Niepokalna, w godności najwznioślej wywyższona). Posługiwała jak dziś wiele zgromadzeń w świątyniach, przy boku Apostołów.

„Do 1972 r. lektorat i akolitat zaliczały się do tak zwanych niższych święceń i były częścią drogi do kapłaństwa. Paweł VI zadecydował jednak o ich formalnym oddzieleniu od sakramentu święceń” – podaje portal PCH24.Czy czekają nas kolejne działania podjęte w celu zwiększenia roli kobiet, włącznie z głoszeniem kazań i i przejęciem roli kapłana ofiarującego Najświętszą Ofiarę?

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *