Pandemia- balon próbny przed wprowadzeniem szatańskiej tyranii globalistów

Cieszę się, że mogę mówić i dzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na temat obecnego światowego kryzysu. Kryzys, który możemy uznać za początek pandemii, ale wiemy, że był planowany przez dziesięciolecia w bardzo konkretnych celach przez znane osobistości. Zatrzymanie się tylko na pandemii byłoby w istocie poważnym błędem, ponieważ nie pozwoliłoby na rozważenie wydarzeń w ich pełnej spójności i powiązaniu, a tym samym uniemożliwiłoby ich zrozumienie, a przede wszystkim zidentyfikowanie kryjących się za nimi zbrodniczych intencji. Również Państwo – każdy posiadający własną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie medycznej, naukowej, prawnej lub innej – zgodzicie się ze mną, że ograniczanie się do własnej dyscypliny, która w niektórych przypadkach jest bardzo specyficzna, nie wyjaśnia w pełni uzasadnienia pewnych wyborów, które zostały dokonane przez rządy, organizacje międzynarodowe i agencje farmaceutyczne. Na przykład znalezienie materiału „podobnego do grafenu” we krwi osób, które zostały zaszczepione eksperymentalnymi surowicami, nie ma sensu dla wirusologa, ale ma sens dla eksperta w dziedzinie nanomateriałów i nanotechnologii, który rozumie, do czego można wykorzystać grafen. Ma to również sens dla eksperta w dziedzinie patentów medycznych, który od razu identyfikuje treść wynalazku i odnosi go do innych podobnych patentów. Ma to również sens dla eksperta technologii wojennych, który zna się na badaniach nad wzmocnionym człowiekiem (dokument brytyjskiego Ministerstwa Obrony nazywa go „człowiekiem rozszerzonym” w terminach transhumanistycznych) i dzięki temu jest w stanie rozpoznać w nanostrukturach grafenu technologię umożliwiającą zwiększenie wydajności wojennej personelu wojskowego. A ekspert telemedycyny będzie w stanie rozpoznać w tych nanostrukturach niezbędne urządzenie, które przesyła parametry biomedyczne do serwera kontroli pacjenta, a także odbiera z niego określone sygnały.

Jeszcze raz: ocena wydarzeń z medycznego punktu widzenia powinna uwzględniać prawne implikacje pewnych wyborów, takich jak nakładanie maseczek czy, co gorsza, masowe „szczepienie”, dokonane z naruszeniem podstawowych praw obywateli. I jestem pewien, że w dziedzinie zarządzania zdrowiem pojawią się również manipulacje kodami klasyfikacyjnymi chorób i terapii, które zostały zaprojektowane tak, aby szkodliwe skutki działań podjętych przeciwko COVID-19 były niewykrywalne, od umieszczania ludzi w respiratorach, pilnować protokołów uważnego wyczekiwania, nie mówiąc już o skandalicznym łamaniu przepisów przez Komisję Europejską, która – jak państwo wiedzą – nie ma delegacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie zdrowia i która nie jest instytucją publiczną, lecz raczej prywatnym biznesem konsorcjum.

Tylko w ostatnich dniach, na szczycie G-20 na Bali, Klaus Schwab poinstruował szefów rządów – prawie wszystkich wywodzących się z programu Young Global Leaders for Tomorrow, Światowego Forum Ekonomicznego – o przyszłych krokach, jakie należy podjąć w celu ustanowienia rządu światowego. Przewodniczący bardzo potężnej prywatnej organizacji dysponującej ogromnymi środkami ekonomicznymi sprawuje nadmierną władzę nad światowymi rządami, uzyskując ich posłuszeństwo od przywódców politycznych, którzy nie mają powszechnego mandatu, by poddawać swoje narody złudzeniom władzy elity: fakt ten ma bezprecedensową wagę. Klaus Schwab powiedział: „W czwartej rewolucji przemysłowej zwycięzcy wezmą wszystko, więc jeśli jesteś pierwszym inicjatorem Światowego Forum Ekonomicznego, jesteś zwycięzcą”. Te bardzo poważne stwierdzenia mają dwie implikacje: po pierwsze, że „zwycięzcy wezmą wszystko” i będą „zwycięzcami” – nie jest jasne, w jakim charakterze i za czyim pozwoleniem. Po drugie, ci, którzy nie dostosują się do tej „czwartej rewolucji przemysłowej”, zostaną wyparci i stracą – stracą wszystko, łącznie z wolnością. Krótko mówiąc, Klaus Schwab grozi szefom rządów dwudziestu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, że ​​przeprowadzą programowe punkty Wielkiego Resetu w swoich krajach. Wykracza to daleko poza pandemię: jest to globalny zamach stanu, przeciwko któremu konieczne jest, aby ludzie powstali i aby wciąż zdrowe organy państw rozpoczęły międzynarodowy proces prawny. Zagrożenie jest bliskie i poważne, ponieważ Światowe Forum Ekonomiczne jest w stanie przeprowadzić swój wywrotowy projekt, a ci, którzy rządzą narodami, zostali zniewoleni lub szantażowani przez tę międzynarodową mafię.

W świetle tych stwierdzeń – i innych nie mniej urojeniowych niż Yuval Noah Harari, doradca Schwaba – rozumiemy, w jaki sposób pandemia farsy posłużyła jako próbny balon do narzucenia kontroli, środków przymusu, ograniczenia wolności jednostki oraz zwiększenia bezrobocia i ubóstwa. Kolejne kroki będą musiały zostać przeprowadzone za pomocą kryzysów gospodarczych i energetycznych, które są instrumentalne dla ustanowienia synarchicznego rządu w rękach globalistycznej elity.

I tutaj, drodzy przyjaciele, pozwólcie, że przemówię jako biskup. Ponieważ w tej serii wydarzeń, których jesteśmy świadkami i będziemy świadkami, wasze zaangażowanie może zostać udaremnione lub ograniczone przez fakt, że nie będziecie w stanie dostrzec jego zasadniczo duchowej natury. Wiem, że dwa stulecia myśli oświeceniowej, rewolucje, ateistyczny materializm i antyklerykalny liberalizm przyzwyczaiły nas do myślenia o wierze jako o sprawie osobistej lub że nie ma obiektywnej Prawdy, z którą wszyscy musimy się zgadzać. Jest to jednak owoc propedeutycznej indoktrynacji, która miała miejsce na długo przed tym, co dzieje się dzisiaj, i głupotą byłoby sądzić, że antychrześcijańska ideologia, która kierowała tajnymi sektami i grupami masońskimi w XVIII wieku, nie miała nic wspólnego z antychrześcijańska ideologia, która dziś kieruje ludźmi takimi jak Klaus Schwab, George Soros i Bill Gates. Kierujące nimi zasady są te same: bunt przeciwko Bogu, nienawiść do Kościoła i ludzkości oraz niszczycielska furia skierowana przeciwko stworzeniu, a zwłaszcza przeciwko człowiekowi, ponieważ jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Jeśli zaczniesz od tych dowodów, zrozumiesz, że nie można udawać, że to, co dzieje się na naszych oczach, jest wyłącznie wynikiem pogoni za zyskiem lub żądzy władzy. Z pewnością nie można pominąć części ekonomicznej, biorąc pod uwagę, jak wiele osób współpracowało ze Światowym Forum Ekonomicznym. A jednak, poza zyskiem, istnieją nieokreślone cele, które wynikają z „teologicznej” wizji – wywróconej do góry nogami, to prawda, ale wciąż teologicznej – wizji, która widzi dwie przeciwstawne strony: stronę Chrystusa i stronę Chrystusa. Antychryst.

Z jednej strony jest Miasto Boga – o którym pisze św. Augustyn – az drugiej strony jest miasto diabła. Można powiedzieć, że w tej epoce miasto diabła jest wyraźnie rozpoznawalne w neomaltuzjańskim globalizmie, Nowym Porządku Świata, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowym Forum Ekonomicznym, Unii Europejskiej, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w wszystkie te tak zwane „fundacje filantropijne”, które wyznają ideologię śmierci, chorób, zniszczenia i tyranii. A także w tych siłach, które przeniknęły do ​​instytucji, które nazywamy głębokim państwem i głębokim kościołem.

Z drugiej strony musimy uznać, że Państwo Boże jest trudniejsze do zidentyfikowania. Wydaje się, że nawet władze religijne zdradziły swoją rolę udzielania wskazówek wiernym, woląc służyć władzy i propagować swoje kłamstwa. Ci sami ludzie, którzy powinni chronić i uświęcać dusze, rozpraszają je i gorszą, nazywając dobrych chrześcijan sztywnymi fundamentalistami. Jak widać atak odbywa się na kilku frontach, jest więc śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości, uderzającym zarówno w ciało, jak i w duszę.

A jednak właśnie w czasach, gdy trudno znaleźć autorytatywne punkty odniesienia – zarówno w sferze religijnej, jak i doczesnej – widzimy coraz większą liczbę tych, którzy rozumieją, otwierają oczy i rozpoznają przestępczy umysł stojący za ewolucją wydarzeń. Teraz jest jasne, że wszystko jest ze sobą powiązane, bez konieczności odrzucania tych, którzy tak twierdzą jako „teoretyków spiskowych”. Spisek już istnieje: my go nie wymyślamy, tylko demaskujemy, mając nadzieję, że ludzie obudzą się z tego samobójczego narkozy i zażądają, aby ktoś położył kres światowemu zamachowi stanu. Operacje socjotechniki i masowej manipulacji pokazały ponad wszelką wątpliwość, że zbrodnia ta była z premedytacją i jak jest zgodna z „duchową” wizją toczącego się konfliktu: trzeba opowiedzieć się po którejś ze stron i walczyć, nie poddając się Prawda – która jest atrybutem Boga – nie może zostać unieważniona przez błąd, a Życia nie może zostać pokonana przez śmierć: pamiętajcie, że Pan, który powiedział o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”, już pokonał szatana, a to, co pozostało z bitwy, służy jedynie daniu nam możliwości dokonania właściwego wyboru, podjęcia tych działań, które stawiają nas pod sztandarem Chrystusa, po stronie Dobra.

Ufam, że to wielkie dzieło Ciebie przedsięwzięcie wkrótce przyniesie oczekiwane owoce, kładąc kres czasowi próby, w którym widzimy, jaki będzie świat, jeśli nie zwrócimy się do Chrystusa, jeśli nadal będziemy myśleć, że możemy współistnieć ze złem, kłamstwem i samolubem -cześć. Państwo Boże jest przecież wzorem dla tych, którzy żyją w Bożej miłości, samokontroli i pogardzie dla świata; miasto diabła jest wzorem dla tych, którzy żyją w miłości własnej, upodabniając się do świata i gardząc Bogiem.

Dziękuję wam wszystkim i błogosławię.

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-covid-pandemic-farce-served-as-a-trial-balloon-for-the-new-world-order/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic

1 komentuj
 1. Mariusz Broniecki
  Mariusz Broniecki says:

  Carlo Maria Viganò, arcybiskup

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna .
  W pełni zgadzam się z informacją przedstawioną przez wyżej wymienionego arcybiskupa jednego z nielicznych hierarchów kościoła katolickiego odważnego niezłomnego szerzącego prawdę .
  Ci którzy roszczą sobie prawo do tego by udawać Pana Boga tworząc tym samym nano człowieka niestety wskazują siebie na potępienie również hierarchowie którzy zasiadają stolicę Apostolskiej którzy popierają ten zbrodniczy system którzy od samego początku popierali pseudo preparaty podawane kobietom przed ciążą będącym w ciąży dzieciom ludziom w młodym wieku jak również w średnim wieku starszym wieku to jest po prostu tragedia jak daleko hierarchowie kościoła chrześcijańskiego odeszli od Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego to okropne iż przestali również trzymać się dłoni Najświętszej Maryi Panny iż postanowili zaprzepaścić wszystko to co dane im zostało właśnie od naszego Stwórcy który jest w niebie apostazja nawet krzyże które noszą są albo do góry nogami albo nie ma na nich Pana Jezusa Chrystusa gdzie jest Pan Bóg gdzie jest miejsce dla Pana Jezusa Chrystusa gdzie jest miejsce dla Ducha Świętego Bożego gdzie jest miejsce dla Matki Bożej gdzie jest miejsce dla wszystkich świętych Apostołów męczenników ?
  Fakty są takie iż ludzie prawdziwej wiary ci którzy przez Maryję Matkę Bożą będą zdążać do Pana Boga Pana Jezusa Ducha Świętego Bożego będą w całej rozciągłości w pełni tego słowa znaczeniu ufni rozmodleni skromni cisi nieżyjący w przepychu jednak waleczni wewnątrz nie uginający się pod tym chaosem który jest dookoła A mimo wszystko jeszcze walczący o te zagubione dusze ludzi żyjących na tej ziemi zostaną uratowani jednak ci którzy do tej pory pełnią władzę tak w cudzysłowiu zaprzedali się sami sobie wymierzają już teraz niewyobrażalną karę i cierpienie które będzie trwało przez bardzo długi czas przyjdzie taki moment kiedy zapragną śmierci a nie będą mogli umrzeć .
  Jeśli tworzy się nano człowieka odpornego na ból nieczującego sterowanego przez sztuczną inteligencję w dodatku świetnie uzbrojonego to trzeba mieć świadomość tego iż sztuczna inteligencja w bardzo szybkim tempie zaczyna uczyć się sama i niestety uczy się wszystkiego tego co nazywamy umiejętnościami i zewnętrznymi i wewnętrznymi człowieka czyli staje się szybsza sprytniejsza omijam wszystkie zabezpieczenia w rzeczywistości zaś tworzy wszystkie niezbędne narzędzia aby się samo aktywować czyli na przykład mamy komputer który wymaga zresetowania i potrzebuję narzędzi do odnowienia niektórych zespołów oprogramowania ściągnięcia po prostu nowych sterowników a tu sztuczna inteligencja sama będzie je wytwarzać mało tego będzie po prostu najzwyczajniej w świecie sterować człowiekiem tak jak będzie chciała Ja to nazywam w bardzo prostym tego słowa pojęciu matrixem człowiek nawet nie będzie w stanie rozróżnić czy żyje w świecie realnym czy nierealnym to sztuczna inteligencja będzie nadawać temu bieg i rytm wszystko ma swoje granice .
  Wielokrotnie powtarzałem Pana Boga stwórca nieba i ziemi Jahwe nie da się zabić Pana Jezusa nie da się zabić Ducha Świętego Bożego nie da się zabić Matki Bożej nie da się zabić jednak człowiek może zabić sam samego siebie Pan Bóg ma swój plan i na pewno z całą rozciągłością w 100% będzie ten plan realizować należy po prostu najzwyczajniej w świecie jak maleńkie raczkujące dzieci zaufać .
  Czy my powinniśmy się różnić od nich przede wszystkim nie zniżać się do poziomu naszych przeciwników nie być tacy jak oni nie zarażać się ich jadem nawet w najdrobniejszym aspekcie mamy obowiązek moralny przede wszystkim względem duszy jako akt miłosierdzia upominać ich rzeczy nią źle jeśli jednak pozostają głusi najzwyczajniej w świecie zostawić ich odsunąć się od nich czy jesteśmy w stanie bez nich sobie poradzić ?
  Tak .
  Żyjmy skromnie żyjmy tylko tym co jest niezbędne jeśli czegokolwiek nam braknie do życia do egzystencji poprośmy o pomoc Matkę Bożą pamiętajmy o jednym iż sami jako istoty ludzkie jako ludzie jesteśmy bardzo grzeszni i nie możemy zwracać się bezpośrednio do pana Jezusa czy do Pana Boga możemy to czynić tylko i wyłącznie przez Matkę Bożą dlatego Różaniec Święty jest naszą podstawową modlitwą jak również modlitwy wypływające z serca jak również Magnifickat jak również chociażby uwielbianie przez Najświętszą Maryję Pannę Pana Boga bez względu na wszystko Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny zawsze nas słyszy Nie jest głuchy nie jest niemy nie przymyka oczu na zło a już na pewno w cudzysłowiu nie jest głupcem zawsze odpowiada czasem czyni to w dłuższej perspektywie czasu a niekiedy dość szybko dlatego należy uzbroić się w cierpliwość Nie bez powodu powtarzam cierpliwość jest jedną z cnót .
  Cokolwiek by się nie wydarzyło na całej Ziemi na całym globie choćby cały glob się zatrząs choćby powstały wszystkie żywioły nie możemy dopuścić do tego by wpaść w panikę przerażać się bać lękać trwajmy cały czas w pokucie i modlitwie czy będziemy cierpieć tak będziemy czy będziemy prześladowani tak będziemy czy należy źle życzyć tym którzy nam dzisiaj gotują taki los nie raczej im współczujmy ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jaki szykują sobie los !
  Walka o władzę chciwość buta egoizm narcyzm niestety doprowadzają do tego iż w pewnym momencie człowiek zaczyna zatracać zmysły a wtedy zaczyna otwierać furtkę dla zła czy to świadomie bądź nie jeśli jednak robi to świadomie tym gorzej dla niego jednak znam takie przypadki ludzi którzy zdając sobie sprawy z tego jak wielkim bagnie utknęli zerwali ze złem odeszli od niego uciekając ukrywając się ponieważ doskonale zdają sobie sprawę i jeśli zostaną odnalezieni czeka ich śmierć nie przez powieszenie nie przez zwykłe zabicie lecz przez spalenie jako ofiara .
  Dziś wielcy rabinowie Izraela zabronili wszystkim swoim mieszkańcom Żydom nawracania się na wiarę chrześcijańską pytanie powstaje I gdzie tu jest pojednanie gdzie tu jest jedno wielkie braterstwo teraz wychodzi dopiero zakłamanie podobnie będzie jeśli chodzi o islam a możliwe że jeszcze gorzej wszędzie jest powielane tylko kłamstwo nie wiem i nie mam pojęcia ponieważ nie jestem jakąś natchnioną istotą ludzką jak to się wszystko dla tych ludzi skończy może garstka Żydów się nawróci jednak co stanie się z tymi którzy będą trwać uparcie swojej chorej ideologii z będą trwać dalej niestety zatracam się ich duszę zostaną potępione a ja ubolewam nad tym ponieważ każdego dnia i każdego wieczoru modlę się by się nawrócili a Miłosierdzie Boże nie działa tak jak my sądzimy iż ach człowiek wypowie słowa Panie Jezu wybacz mi i nagle przyjdzie taka łaska Boża i już wszystko zostanie odpuszczone nie to tak nie działa To nie tędy droga
  Dlaczego my jesteśmy katolicy przede wszystkim po to by dawać świadectwo by dawać przykład by inni widząc to powoli rozumieli gdzie jest początek dobra gdzie jest początek prawdy i zdążyli ku temu
  Jednak bez względu na okoliczności które dziś przybierają tak straszne obrót nie zrażajmy się mimo wszystko walczmy walczmy modlitwą postawą czasem upominajmy starajmy się też rozmawiać dawać jałmużnę pomagać jeden drugiemu na tyle na ile to jest tylko na ile to jest tylko możliwe i trwać przy matce bożej I przy Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu !
  Wybierajmy też nacisk potrzebę aby i kapłani i biskupi i arcybiskupi budzili w sobie odwagę do tego by otwierać się na Mszę Świętą Trydencką by uczyli się właściwie ją odprawiać odwaga poświęcenie jest bardzo istotne Czyż Pan Jezus w całej swojej drodze życiowej tutaj na ziemi nie był odważny nie szedł bez kompromisów nie poddawał się takie są fakty Pan Jezus jasno i wyraźnie wytyczał granicę pokazywał gdzie jest dobro A gdzie jest zło doskonale zdawał sobie sprawę z tego i są tacy którzy będą słuchać prawdy A będą i tacy którzy będą chcieli żyć dalej w kłamstwie widział ludzkie wnętrze jako Syn Boży .
  Oby było więcej takich kapłanów z powołania tak jak wyżej wspomniany arcybiskup Viganò ponieważ wtedy wzbudzam tą prawdziwą przeciwstawną dla tych którzy na dzień dzisiejszy próbują wszelkimi możliwymi sposobami rozerwać kościół na najdrobniejsze kawałki My zaś powinniśmy nie tylko prosić o to by byli odważni ale także ich wspierać jako duchownych trzymać się do Dekalogu i Depozytu Wiary to jest też bardzo istotne i | Kanonu Kościoła Katolickiego .
  Za was również modlę się i będę się modlić każdego dnia byście trwali byście się nie poddawali wiem że jest wam ciężko jednak pamiętajcie że nie jesteście sami pamiętajcie że jest ktoś taki maleńki jak pyłek jak ja nędzny który jest przy was modlitwą czuwaniem
  Pozdrawiam was serdecznie wszystkich .
  Z Panem Bogiem .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *