Od Soboru Watykańskiego II do ciężarnych mężczyzn

Szlak diabolicznego szaleństwa

Od Soboru Watykańskiego II do ciężarnych mężczyzn. Szlak diabolicznego szaleństwa – Robert Morrison

Można sobie wyobrazić świat, w którym życie po prostu staje się stopniowo gorsze, nie stając się przy tym coraz bardziej absurdalne, ale nie jest to opis świata, w którym żyjemy dzisiaj. Nasz Kościół i świat stały się zdumiewająco gorsze od czasu, gdy Papież Franciszek przedstawił nam swoją bluźnierczą Pachamamę w październiku 2019 roku, a każdy następny nikczemny krok niósł ze sobą kolejny aspekt absurdu. Być może nie słyszymy głośnego śmiechu demonów ale z pewnością to robią.

Szaleństwo nie narodziło się na Soborze Watykańskim II, ale istnieje  wyjaśnienie, dlaczego to trzyletnie wydarzenie posłało Kościół i świat na drogę diabelskiego szaleństwa. Musimy po prostu zrozumieć konsekwencje faktu, że Bóg powierzył Kościołowi katolickiemu zachowanie i rozpowszechnianie Jego prawdy:

„Idąc tedy, nauczajcie wszytki narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego, nauczając je chować wszytko, com wam kolwiek przykazał. A oto ja jestem z wami po wszytkie dni aż do skończenia świata.” Mt 28, 19,20

Jak to już zostało dokładnie udokumentowane, postępowi dywersanci przejęli Sobór, aby udaremnić Jego misję na dwa kluczowe sposoby: w dużej mierze Kościół porzucił wysiłki na rzecz nawracania dusz na katolicyzm i zaczął pozwalać na nauczanie błędu obok prawdy. Nie trzeba być katolikiem, by pojąć naprawdę zdumiewającą naturę soborowych zmian – miliony katolików (być może setki milionów) przeszły od myślenia, że trzeba wierzyć w niezmienne nauki Kościoła, by być zbawionym, do myślenia, że wszyscy chrześcijanie są zbawieni, a Kościół nie ma monopolu na prawdę.

Tę całkowitą zmianę podejścia można potraktować jako  swego rodzaju eksperyment. Jeśli Bóg naprawdę ustanowił Kościół katolicki, aby strzegł i rozpowszechniał Jego prawdę, to zmiany te powinny przynieść katastrofalne skutki; jeśli natomiast Kościół jest jedynie organizacją stworzoną przez człowieka, to wysiłki zmierzające do dostosowania Jego nauki do świata powinny przynieść pozytywne, a przynajmniej mieszane rezultaty.

Eksperyment SW II rzeczywiście przyniósł rozstrzygnięcie. Każdy wskaźnik stanu zdrowia Kościoła – apostazje, uczestnictwo we Mszy Świętej, powołania, małżeństwa, chrzty, akceptacja nauczania Kościoła, itd. – okazał się fatalny dla tych, którzy zaakceptowali soborowe nowości. Natomiast, każdy z tych wskaźników zachował zdrowie lub uległ poprawie u tych, którzy trzymali się tego, czego Kościół zawsze nauczał.

Niestety, tylko niewielka część katolików zachowała tradycyjne wierzenia i praktyki Kościoła. W związku z tym większość katolickiego i niekatolickiego świata doświadcza skutków decyzji Kościoła, który pozornie zmienił swoje nauczanie, bo przecież prawdziwy Kościół nigdy nie może się tak zmienić. Zamiast otrzymywać Bożą prawdę bezpośrednio (dla katolików) lub w mniejszym stopniu pośrednio (dla niekatolików) od Kościoła, większość ludzi na świecie została doprowadzona do przekonania, całkiem błędnego, że Kościół katolicki nie twierdzi już, że posiada niezmienną prawdę.

Możemy myśleć, że to pozorne porzucenie obiektywnej prawdy jest nieistotne, ale wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby to na polu matematyki, gdzie wiemy, że 2+2=4. Dzięki pracowitości szatana i tych, którzy w jego imieniu przeniknęli do Kościoła, widzieliśmy moralny i teologiczny odpowiednik następującego procesu jaki miał miejsce w Kościele:

– Od Pięćdziesiątnicy do SW II: 2+2=4

– Od SW II do Papieża Franciszka: 2+2= 4, 5, a czasem 6

– Pierwsze lata papiestwa Papieża Franciszka: 2+2= co tylko chcesz (kim jesteśmy, żeby to oceniać?!).

– Od Pachamamy do dziś: 2+2= cokolwiek innego niż 4 (a każdy kto mówi, że to 4, jest zacofany!).

W oczach papieża Franciszka i jego pochlebców wszyscy są zbawieni i godni szacunku i miłości; z wyjątkiem tradycyjnych katolików, którzy podtrzymują prawdy, za które tak wielu męczenników oddało swoje życie.

Kiedy blisko miliard katolików akceptuje ten poziom absurdu, wyniki nie mogą być dobre. Wielu z tych, którzy powinni przekazywać światu Bożą prawdę, porzuciło zasadę niesprzeczności i przyjęło niedorzeczne kłamstwa na temat zestawu wierzeń, które rzekomo są im najdroższe.

Tak więc, zamiast katolików, którzy będą walczyć na śmierć i życie o niezmienną prawdę, mamy teraz katolików takich jak Franciszek, Biden, Pelosi, Fauci, Trudeau, Cuomo i Aleksandria Ocasio-Cortes.  Od tych niezłomnych mistrzów obłędu otrzymujemy takie oto demoniczne absurdy:

– Prezydentura Bidena

– Wszystko o synodzie papieża Franciszka na temat synodalności (a właściwie wszystko o papieżu Franciszku)

– Fakt, że nieskuteczne i niebezpieczne szczepionki są nadal obowiązkowe dla wielu ludzi (w tym dzieci)

– Fakt, że Watykan entuzjastycznie wspiera antykatolicką politykę globalistyczną, jednocześnie atakując tych, którzy chcą być prawdziwie katoliccy

– Przejście na dietę opartą na robakach, aby uratować świat przed krowimi wzdęciami

– Niekończąca się obsesja na punkcie prowadzenia śledztwa w sprawie Trumpa i jego zwolenników i jednoczesne zaniechanie dochodzenia w sprawie klientów Jeffreya Epsteina

– Mężczyźni w ciąży

– Fakt, że tak wielu ludzi, w tym prawie wszyscy na stanowiskach kierowniczych, wydają się myśleć, że to szaleństwo jest w porządku, tak długo jak otrzymują za to poklask i uznanie

Każdy z nas mógłby zapewne dodać kilka innych orwellowskich absurdów, które przed laty wydawałyby się nie do pomyślenia.

Jeśli zastanawiamy się, dlaczego szatan i jego globaliści upierają się przy forsowaniu tych szaleństw, wystarczy, że rozważymy słowa doradcy Światowego Forum Ekonomicznego, Yuvala Harari, z 2018 roku:

„Prawda i władza mogą podążać razem tylko do pewnego punktu. Prędzej czy później idą własnymi drogami. Jeśli chcecie władzy, w pewnym momencie będziecie musieli rozpowszechniać fikcje. Jeśli chcecie kierować się prawdą, w pewnym momencie będziecie musieli wyrzec się władzy. Jeśli będziecie mówić prawdę – na przykład o źródłach waszej władzy-  rozgniewacie sojuszników, zniechęcicie zwolenników lub podkopiecie harmonię społeczną. . . . Dlatego, jeśli marzycie o społeczeństwie, w którym króluje prawda, a mity są ignorowane, nie macie co liczyć na Homo sapiens. Lepiej spróbujcie szczęścia z szympansami.” (z artykułu LifeSite z 18 sierpnia 2022 r.)

Chcą zdominować świat, więc muszą zniszczyć prawdę. Robią to poprzez karmienie nas obłędem, którego duża część jest dziś produkowana w Rzymie.

Bolesna rzeczywistość jest taka, że SW II opróżnił  umysły katolików z Bożej Prawdy, a szatan z radością wypełnił te puste miejsca.  Agenci Szatana nigdy nie muszą wyjaśniać żadnego z tych kłamstw; po prostu oskarżają każdego, kto je kwestionuje o bigoterię i nienawiść. Jeśli naciska się na wyjaśnienie, mogą zaoferować tylko więcej  kłamstw.

 Możemy też z łatwością wskazać kilka przyczyn, dla których Kościół i świat ogromnie ucierpiały z powodu porzucenia przez katolickich pasterzy niezmiennej prawdy:

– Porzucając katolicką prawdę,  wiele dusz utraciło łaski, które w przeciwnym razie by otrzymały

– Zamiast systematyzować swój intelekt i wolę w oparciu o Bożą prawdę, większość współczesnych katolików przyzwyczaiła się do akceptowania niedorzecznych sprzeczności

– Wynikający z tego nawyk akceptowania niedorzeczności i sprzeczności kaleczy intelekt i wolę wielu dusz, które powinny być największymi promotorami prawdy

– W różnych dziedzinach, zwłaszcza w katolickim systemie edukacji, zdeformowani katolicy zanieczyszczają intelekt i wolę niekatolików, którzy w przeciwnym razie mogliby skorzystać z przykładu prawidłowo uformowanych katolików

Patrząc z tej perspektywy, zrozumiałe jest, że Bóg dozwala  Kościołowi i światu ponosić zgubne konsekwencje bezczelnego porzucenia Jego prawdy.

Jest na to rada: musimy bezwzględnie powrócić do Bożej prawdy. Wracając do analogii matematycznej, nie naprawimy obecnej sytuacji błagając władze o pozwolenie na to, aby wyraziła zgodę na 2+2= wszystko, łącznie z 4. Nie. Musimy nalegać z miłosierdziem w sercu, że 2+2=4 i nic więcej.

Chociaż możemy zrozumieć emocjonalny urok szukania rozwiązań kompromisowych, to jednak doszliśmy do punktu, w którym szatan wykorzysta je wszystkie na swoją korzyść. Niezależnie od tego, czy mają dobre intencje, czy są „kontrolowaną opozycją”, ci, którzy opowiadają się za stopniowym powrotem do prawdy, są jak  ratownicy, którzy wyprowadzają dzieci z jednej płonącej klasy do innej płonącej klasy. Są gorzej niż bezużyteczni, ponieważ te biedne dusze mogły znaleźć prawdę, gdyby nie zostały wykolejone przez fałszywe rozwiązania.

Musimy rozpoznać szaleństwo i pomóc innym zrobić to samo. Ale kiedy już rozpoznamy szaleństwo, nie będzie zbyt wielu korzyści z samego wpatrywania się w ciemność. Bóg dopuszcza to diabelskie szaleństwo, abyśmy zrozumieli, że musimy powrócić się do Niego jako święci. Jeśli  duszące nas szaleństwo nie zaalarmuje nas o potrzebie oddania wszystkiego, co mamy, naszemu Stwórcy i Odkupicielowi, to co wtedy się stanie? 

Nie ma większego znaczenia to,  co naszym zdaniem stanie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy czy lat. Szatan wzywa swoich żołnierzy do walki i Bóg wzywa swoich żołnierzy do walki. Ci, którzy próbują to przesiedzieć w domu lub pójść na kompromis z szaleńcami, w rzeczywistości dobrowolnie stają się pożytecznymi idiotami szatana i to nie skończy się dla nich dobrze. Ci z nas, którzy wiedzą, że świat jest prawie całkowicie pochłonięty przez diabelskie szaleństwo, muszą zachowywać się tak, jakby Bóg dawał nam ostatnią szansę na powrócenie  do Niego jako święci. Co w tym momencie mamy do stracenia?

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

Robert Morrison

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: The Remnant (August 31, 2022) – „From Vatican II to Pregnant Men: Bounding Down the Path of Diabolical Insanity”

4 komentarzy:
 1. mariusz75broniecki@protonmail.com
  mariusz75broniecki@protonmail.com says:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
  W pełni zgadzam się z wyżej wymienionym materiałem postulatem i stwierdzeniem faktu oczywistym dla katolika który doskonale zdaje sobie sprawę z tego gdzie są korzenie drzewa które przynosi owoc
  Pamiętajmy jednak iż to wy teraz stoicie na straży dzielenia się prawdą jak również uczenia księży z powołania tego co jest Świętą Trydencką dokładnego uczenia ich jak należy odprawiać tęczę jak również przygotowywać wszystkich ministrantów i dalszą obsługę która służy przy ołtarzu służy księdzu kapłanowi dokładnie rzecz biorąc słudze Bożemu I co najistotniejsze przygotowywać wiernych do tego jak powinni umieć zachować się podczas takiej mszy uczyć ich podstaw łaciny którą tłumaczy się też również na język ojczysty czyli takie drobne niedużej wielkości samouczki gdzie z jednej strony jest tekst po łacinie a z drugiej strony jest na przykład tekst w języku polskim również jeśli chodzi o modlitewnik
  W dzisiejszych czasach trudno jest mówić prawdę trudno jest stać na jej straży jednakże tam gdzie jest najciemniej tam tym bardziej nie powinniśmy się bać ponieważ dla Pana Boga w rzeczywistości i w dosłownym tego słowa znaczeniu nie ma ciemności wszyscy ci którzy sprzeniewierzają się Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jak również Najświętszej Maryi Pannie doskonale zdałem sobie sprawę z tego iż manipulują nie tylko wiernymi ale także wami poprzez strach lęk paraliżując a tutaj należy iść odważnie przed siebie niczego się nie bojąc nikogo się nie bojąc nawet jeśli będzie trzeba przelać własną krew Czyż Apostołowie i uczniowie Pana Jezusa Chrystusa nie podzielili tego losu
  Starajmy się bez względu na jakiekolwiek okoliczności nie myśleć iż pan Bóg przyzwala tak od siebie na wszystko pamiętajmy że Pan Bóg jest miłością nie jest destrukcją nie działa destrukcyjnie to ludzie działają destrukcyjnie tylko Pan Bóg wie kiedy nadejdzie czas Apokalipsy kiedy Jego mocne Ramię sprawiedliwości Bożej wyprzedzi Miłosierdzie Boże , z tego też powodu nie zagłębiajmy w to mi nie obwiniajmy Pana Boga za to wszystko co się dzieje ponieważ to co ma miejsce ten chaos jest spowodowane złą wolą ludzi złymi intencjami to jest to samo co miało miejsce bezpośrednio samym Sanhedrynem czyli Annasz i Kajfasz faryzeusze uczeni w piśmie doskonale zdawali sobie sprawę z tego i że Jezus Chrystus jest synem Bożym w rzeczywistości dlaczego ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa odpowiedź jest jedna ponieważ nie chcieli utracić władzy a kolejna kwestia oni nie służyli Bogu nie wierzyli w Mojżesza nie wierzyli w Abrahama tylko ich bożkiem był i jest diabeł do tej pory
  Naszym obowiązkiem prawdziwych katolików chrześcijan narodu wybranego jest chronić wiernych tych jeszcze zagubionych tych którzy są odnalezieni jak również kapłanów jak również zakonników siostry zakonne kościół katolicki chrześcijański jest ostatnim bastionem który może powstrzymać tą watahę bestii które się zbliża i zrobi to jednak nie sam pomoże w tym wszystkim sam Bóg Ojciec Wszechmogący nasz Stwórca przyjdzie nam też z pomocą najświętsza Maryja Panna zapamiętajcie jedno Niepokalane Serce Maryi Panny Zatriumfuje!
  Na dzień dzisiejszy zło możemy pokonać Różańcem Świętym Koronką do Miłosierdzia Bożego psalmami do Pana Boga Ojca Wszechmogącego czytając Słowo Boże a wszystko to zawsze zanosić przez dłonie Maryi Panny Matki Pana Jezusa Chrystusa ponieważ jest to Matka która najbardziej ukochała Pana Jezusa Chrystusa już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Pana Jezusa Chrystusa w Niebie to zaś oznacza iż najgoręcej kocha Trójcę Przenajświętszą czyli jest druga Najświętsza po Bogu Ojcu Wszechmogącym w Trójcy Świętej Jedynym . Mamy najpiękniejszą i najukochańszą Matkę która najlepiej nas rozumie i zawsze przyjdzie nam z pomocą ponieważ my jesteśmy tak grzeszni tak brudni w cudzysłowiu iż nie jesteśmy godni spojrzeć na oblicze Pana Jezusa Chrystusa w dosłownym tego słowa znaczeniu . Uczmy się nawzajem kochać emanować miłością szacunkiem modlitwą diabeł tego nienawidzi brzydzi się tym brzydzi się wszystkim tym co święte co pochodzi od Pana Boga w ten sposób zaczniemy od nowa budować bastion którego podstawą jest Prawda a na niej zbudowana jest Miłość która jest potężniejsza niż śmierć .
  Zło teraz się rozpycha wyje posługuje się logiką i intuicją doskonale zdaję sobie sprawę z tego i zbliża się jego koniec dlatego chcę by jak najwięcej dusz przepadło ci którzy nie będą chcieli szukać Pana Boga jak strasznie mi szkoda tych dusz modlę się każdego wieczoru aby nie wpadały do tej czeluści piekielnej by chociaż pozostały na tym najniższym poziomie czyśćca jednakże jeśli nie chcą Pana Boga odrzucają ich los jest przesądzony.
  Starajmy się modlić za naszych prześladowców nie potępiajmy ludzi lecz co najwyżej potępiajmy ich czyny nie zniżajmy się do poziomu tych którzy wyrządzają taką straszną szkodę tu już nie chodzi tylko o ciało ale nieśmiertelną duszę która może być skazana na nieśmiertelne katusze trudne do wypowiedzenia do określenia jakimikolwiek słowami . Głośne Słowo Boże tam gdzie to tylko możliwe lecz nie przymuszajmy jeśli zostanie ono przyjęte to dobrze jeśli zostaniemy odrzuceni czyńmy tak jak dawniej Apostołowie i Uczniowie strzepnijmy pył i odejdźmy jednak módlmy się za tych którzy nie przyjęli tego Słowa Bożego by jeszcze mieli czas by się nawrócić . Nic nie jest proste nic nie jest łatwe Pan Jezus od samego początku kiedy przyszedł na świat już cierpiał jako niemowlę dziecko młodzieniec dorosły człowiek a później czas w ogrodzie oliwnym następnie podczas sądu później i podczas skazywania następnie droga krzyżowa później ukrzyżowanie i straszna agonia na krzyżu gdybyście wiedzieli jak wygląda zaprawdę Krzyż Pasyjny zdecydowana większość z was umarłaby ze strachu patrząc na skatowane oblicze naszego Zbawiciela który w rzeczywistości był obrazem i jest obrazem Boga Ojca Wszechmogącego i Ducha Świętego Bożego tak Syn Boży zmartwychwstał jednak po dzień dzisiejszy 24 godziny na dobę dźwiga swój Krzyż czy my pomagamy Panu Jezusowi dźwigać ten krzyż w naszej codzienności ? To jest nasz Krzyż współczesnym czasie który przeżywany bolączki To co widzimy czego doświadczamy wewnątrz i na zewnątrz jednakże to zobowiązuje ponieważ tuż obok tego krzyża choć w cieniu Zawsze idzie Matka Pana Jezusa Chrystusa czy teraz opuścimy naszego Zbawiciela? Zakryjemy się tym że jest nam zbyt ciężko a owieczek jest tak wiele zagubiony fałszu jest tak wiele usiądźmy zastanówmy się wspólnie jak temu zaradzić przemódlmy to otwórzmy tabernakulum w którym jest nie tylko Serce Pana Jezusa Chrystusa lecz sam pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i prosząc Maryję Wszystkich Świętych o drogę jak temu zaradzić ponieważ po ludzku nic nie jesteśmy w stanie zrobić możemy jedynie narzekać ja po swojemu nazywam to biadolić a Najświętsza Maryja Panna poprowadzi nas poda nam dłoń jeśli przyjmiemy tę dłoń uchwycimy mocno .
  Uczcie wiernych owieczek które również są Kościołem właściwej postawy modlitwy a I pamiętajcie o tym że i ja każdego dnia modlę się za was wszystkich za cały świat coraz więcej poszczę coraz mniej jem dokładam wszelkich starań by za dużo czynić za wszystkie błędy grzechy moje i innych które mają miejsce prosząc Pana Boga przez Maryję Pannę o Miłosierdzie i siłę dla was Prawdziwego Kościoła i prawdziwych Kapłanów z powołania by pan Bóg miał was w opiece a Maryja Panna chroniła swoim Płaszczem .
  Pamiętam i będę zawsze w modlitwie jestem z wami choć tego nie widzicie jednak myślami jestem i razem z wami walczę a jeśli Pan Bóg powoła mnie z tego świata przed swój majestat sąd no cóż przyjmę tam kilkaset tysięcy razy batów i później pójdę do czyśćca jednakże po jakimś dłuższym czasie będę się za wami wstawiał jednak póki co póki jeszcze tu jestem wspieram was myślą modlitwą choć w rzeczywistości i powiem wam szczerze tęsknię za naszą Prawdziwą Ojczyzną.
  Z Panem Bogiem .
  Mariusz

  Odpowiedz
 2. Mariusz Broniecki
  Mariusz Broniecki says:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Tak zgadzam się w zupełności z powyższym artykułem i informacjami Jest to przykre co obecnie dzieje się z ludźmi nie wplątujmy w to Pana Boga Pan Bóg z tym nie ma nic wspólnego to jest nic innego jak wybory i działania samych ludzi którzy chcą większej władzy kierują się Budą chorą dumą chciwością rządzą jeszcze wieloma innymi bardzo negatywnymi czynnikami które bezpośrednio wskazują na to iż nie chcą Pana Boga nienawidzą Pana Boga naszym obowiązkiem jest przede wszystkim stać na straży PRAWDY na której jest zbudowana Miłość zaś Miłość jest potężniejsza niż śmierć . Nie jest łatwo kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego iż będąc z kapłanem z prawdziwego powołania widzi jak wielkie stado owieczek jest zagubiony jak się rozpieszcza jednakże to nie oznacza iż należy wpadać chaos ponieważ na tym polega taktyka postępowania naszego przeciwnika wzbudzić w nas strach lęk iż nie będziemy w stanie niczemu podołać wzbudzić w nas gniew a czym jest gniew gniew jest niczym innym jak przeciwstawną miłości powinniśmy wręcz modlić się za naszych prześladowców i wrogów diabeł nienawidzi modlitwy i nienawidzi miłości nienawidzi jedności Kościół Chrześcijańsko-Katolicki jest ostatnim Bastionem który bezpośrednio i pośrednio może powstrzymać pędzącą kulę śniegową czarną ku zagładzie ludzkości . Jednakże najistotniejsze jest to abyśmy umieli wszyscy uklęknąć przed Najświętszym sakramentem którym jest nie tylko przenajświętsze Serce Pana Jezusa Chrystusa z którego wypływa przenajświętsza Krew i Woda lecz przede wszystkim jest to Trójca Święta , dokładnie mówiąc Bóg Ojciec Syn Boży Duch Święty Boży zaś tuż obok będzie stać Najświętsza Maryia Panna . To istotne ponieważ podczas takiej modlitwy zadumy ciszy Pan Bóg zaczyna przemawiać to jest właśnie potęga Pana Boga wtedy Pan Bóg zaczyna działać a Najświętsza Maryia Panna kiedy o to poprosimy poda nam Swoją Dłoń i poprowadzi właściwymi ścieżkami odpowiednimi drogowskazami byśmy sami się nie zagubili w tym ogromnym chaosie mętliku i zaradzili wspólnie w obecności Ducha Świętego Bożego jak sprostać tak trudnemu zadaniu . Po ludzku każdy człowiek się boi To naturalne gdybyśmy się nie bali nie odczuwali takiego właśnie uczucia bylibyśmy niespełna rozumu jednak strach można przekuć bezpośrednio na odwagę opierając się na Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynym przez Wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny . Postarajcie się o ile to tylko możliwe jak najwięcej zabrać kapłanów z powołania uczyć ich odprawiania prawdziwej Mszy Świętej Trydenckiej po łacinie według właściwego Rytu . Postarajcie się również o to aby uczyć wiernych którzy również są Kościołem właściwej postawy modlitw podczas Celebracji Mszy Świętej Trydenckiej . Łacina nie jest łatwym językiem dlatego też postarajcie się dawać wiernym modlitewniki gdzie na jednej stronie kartki są słowa po łacinie na drugiej połówce tej samej kartki są słowa na przykład po polsku to bardzo istotne ponieważ wtedy człowiek przyzwyczaja się do nauki oraz do właściwego postępowania tutaj nie chodzi tylko o gesty tutaj przede wszystkim chodzi o to aby człowiek zaczął dojrzewać dorastać do Wiary . Nie bójcie się nie lękajcie się ja robię wszystko co z mojej strony tylko możliwe by was wspierać modlę się za was coraz więcej poszczę czyli coraz mniej jem jeszcze żyje na tym świecie jeszcze jestem przy was myślami sercem jeszcze staram się jak najwięcej czasu poświęcać innym ludziom którzy czują się osamotnieni zagubieni mają swoje problemy z którymi nie mogłem sobie poradzić i pomimo faktu już mam sporo obowiązków jeśli chodzi o taki zwykły dzień związany z modlitwą poświęceniem Panu Bogu poprzez moją mateczkę Najświętszą Marię Pannę to jednak żyjąc odizolowaniu staram się też nie żyć własnym życiem tak nic nie jest proste przyjdzie taki czas kiedy Pan Bóg wezwie mnie przed swoje oblicze przed swój sąd i każe mnie wychłostać po kilkaset tysięcy razy za wszystkie moje zaniedbania grzechy a później wyląduje gdzieś w czyśćcu na nie wiadomo którym poziomie no ale cóż po jakimś czasie pójdę do Nieba do naszej ukochanej Ojczyzny za którą tęsknię i tam również będę się żabami wstawiał jednakże ani ja ani wy nie wiemy kiedy przyjdzie na mnie czas podobnie tak jak nie wiemy kiedy przyjdzie ten czas ostateczny to tylko wie Sam
  Pan Bóg kiedy Jego mocne Ramię sprawiedliwości Bożej wyprzedzi Miłosierdzie Boże . Nam pozostaje walczyć modlitwą i czynem Apostołowie i Uczniowie Pana Jezusa Chrystusa też przelewali krew możliwe że i to stanie się naszym udziałem cóż jest bardziej istotnego życie tu na ziemi czy nieśmiertelność w niebie nasza dusza która tam odejdzie . Walczmy opierając się zawsze w każdym ułamku sekundy na Panu Bogu w Trójcy Świętej wstawiennictwie Najświętszej Marii Panny Wszystkich Świętych Archaniołach Bożych wszystkich Bytach Niebiańskich Bożych wszystkich Aniołach Świętych Bożych Wszystkich Świętych Bożych…
  Przepraszam za tak długi komentarz no ale cóż czasami tak bywa .
  Pamiętam jak zawsze każdego dnia w modlitwie za was wszystkich więc nie martwcie się
  Pozdrawiam serdecznie Mariusz
  Z Panem Bogiem

  Odpowiedz
 3. Maciej
  Maciej says:

  Szanowny Panie Mariuszu, Bóg zapłać za dobry komentarz, a przede wszystkim za modlitwę, z Panem Bogiem!

  Odpowiedz
  • metrios
   metrios says:

   Niestety, celne i prawdziwe. Papież i przewrotni kardynałowie rujnują Kościół. Zamykają PRAWDE w komórce na miotły. Na razie.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *