JEDENASTA NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

 

Niedziela dzisiejsza nazywała się niedzielą po św. Wawrzyńcu, gdyż często następowała po uroczystości tego wielkiego męczennika. W tym czasie również Kościół Rzymski dziękował za pierwsze plony zboża. Stąd śpiewy dzisiejszej Mszy mają charakter weselny i dziękczynny. W dniu dzisiejszym Kościół każe nam wychwalać wszechmoc Bożą i Jego nieskończone miłosierdzie, ukazując nam Jego miłosierne działanie względem grzeszników. Święty Paweł opowiada Koryntianom cud przemiany, która się w nim dokonała pod wpływem łaski Bożej (Ep.) Uzdrowienie głuchoniemego, opowiedziane przez św. Marka to dzieje miłosierdzia Bożego względem każdego z nas (Ew.). – 'Odtwarzając na rozkaz Chrystusa czyn Jego, Kościół na chrzcie św. otworzył nam uszy i rozwiązał język, tak, że od tej pory możemy słuchać słowa Bożego i jawnie wyznawać naszą wiarę.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *