FUNDACJA FILMOWA „SENSUS FIDEI”

Tworzymy filmy dokumentalne i wspieramy rodziny, wspomagamy poszukujących oraz wiernych, którzy dotarli do przystani zwanej Kościołem. Tworzymy przestrzeń łączącą katolików w Polsce i poza granicami.

Cele fundacji:

  1. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, poprzez propagowanie w życiu publicznym i społecznym wartości katolickich, a w szczególności:
  2. produkcja filmów, projektów audiowizualnych, kreacja materiałów multimedialnych i innych działań o charakterze artystycznym promujących wartości katolickie;
  3. organizowanie warsztatów pokazów, przeglądów, koncertów i konkursów filmowych, mających przede wszystkim na celu promowanie kultury katolickiej i jej wartości;
  4. wspieranie artystów działających na rzecz powstania dzieła filmowego;
  5. promocja i dystrybucja materiałów filmowych, multimedialnych i wydawniczych;
  6. wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki i nowych mediów, oraz sztuki filmowej;
  7. pozyskiwanie funduszy do w/w celów;

Wiara i film

Wspieramy osoby wierzące, tworzymy unikatową w skali kraju społeczność wierzących, zrzeszającą katolickie rodziny, młodych i starszych, osoby samotne i poszukujące prawdy. Kreujemy przestrzeń łączącą osoby zagubione w kryzysie jaki dotyka rdzenia tożsamości człowieka – wiary w Boga. Niesiemy pełne nadziei przesłanie Kościoła wraz wartościowymi treściami filmowymi. Ułatwiamy wzajemną pomoc i spotkanie wiernych w Polsce i poza granicami dla wymiany doświadczeń, wiedzy, nowin i dobrych oddolnych inicjatyw. Wszystko dla odzyskania Kościoła założonego przez Chrystusa Pana.