FUNDACJA FILMOWA „SENSUS FIDEI”

Tworzymy filmy dokumentalne i wspieramy rodziny, wspomagamy poszukujących oraz wiernych, którzy dotarli do przystani zwanej Kościołem. Tworzymy przestrzeń łączącą katolików w Polsce i poza granicami.

MSZA ŚWIĘTA

Film pt.:„Ukryty skarb Kościoła” ukazuje piękno Mszy zwanej trydencką, przybliża tło historyczne zmian dokonanych w Kościele po 1962 r., obnaża kulisy rewolucji liturgicznej i obrazuje masowy powrót wiernych ku Tradycji.

ŚWIĘTA TRADYCJA

Czym jest święta Tradycja? Dlaczego jest kluczowa w wyznawaniu katolickiej wiary? Komu zależało, by pamięć o niej zaginęła w mrokach historii?

CZŁOWIEK

Obrazujemy fascynującą i burzliwą podróż wgłąb ludzkiej duszy, która zagubiona w obecnym zamęcie szuka Prawdy. Czy ją znajdzie?

„Ukryty skarb Kościoła” pierwszy dokument o Mszy Trydenckiej w Polsce

 

Pierwszy pełnometrażowy dokument o oddolnym zrywie wiernych w Kościele Katolickim, którzy powiedzieli dość. Bohaterem filmu będzie na nowo odkrywany 'św. Graal’ Kościoła, Msza w klasycznym rycie rzymskim oraz podróż po meandrach ludzkiej duszy, duchowości tradycyjnej i dramatach jakie dokonują się w najgłębszych zakątkach serca człowieka.

Celem naszego filmu jest pokazanie po prostu prawdy, opartej na nauczaniu Kościoła i źródłach historycznych. Adresujemy go szczególnie do nieświadomych zmian, katolików. Sobór Watykański II jest sztucznie wykreowaną cezurą w historii Kościoła, dzieli katolików- pytamy dlaczego? Skąd te zmiany, nowa nauka, dwuznaczne zapisy soborowe, pomijane dogmaty, odrzucane zwyczaje i pobożność ludowa, uszczuplone sakramenty? 

Komu zależy by dzielić wierzących na frakcje, podgrupy, tzw. modernę i tradsów?Szukamy tej prawdy, a film ma być owocem naszego twórczego wysiłku. Obraz pozbawiony trudnych pytań stanie się zaledwie wydmuszką bez zawartości, jak puste opakowanie obrazujące jedynie estetyczną urodę Mszy. Za jej odrzuceniem stoi porażająca historia KK, a to zaledwie czubek góry lodowej. Film obecnie jest na etapie montażu.

Cele fundacji:

  1. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, poprzez propagowanie w życiu publicznym i społecznym wartości katolickich, a w szczególności:
  2. produkcja filmów, projektów audiowizualnych, kreacja materiałów multimedialnych i innych działań o charakterze artystycznym promujących wartości katolickie;
  3. organizowanie warsztatów pokazów, przeglądów, koncertów i konkursów filmowych, mających przede wszystkim na celu promowanie kultury katolickiej i jej wartości;
  4. wspieranie artystów działających na rzecz powstania dzieła filmowego;
  5. promocja i dystrybucja materiałów filmowych, multimedialnych i wydawniczych;
  6. wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki i nowych mediów, oraz sztuki filmowej;
  7. pozyskiwanie funduszy do w/w celów;

Wiara i film

Wspieramy osoby wierzące, tworzymy unikatową w skali kraju społeczność wierzących, zrzeszającą katolickie rodziny, młodych i starszych, osoby samotne i poszukujące prawdy. Kreujemy przestrzeń łączącą osoby zagubione w kryzysie jaki dotyka rdzenia tożsamości człowieka – wiary w Boga. Niesiemy pełne nadziei przesłanie Kościoła wraz wartościowymi treściami filmowymi. Ułatwiamy wzajemną pomoc i spotkanie wiernych w Polsce i poza granicami dla wymiany doświadczeń, wiedzy, nowin i dobrych oddolnych inicjatyw. Wszystko dla odzyskania Kościoła założonego przez Chrystusa Pana.