Czy Franciszek jest tym papieżem, który poświęci Rosję zgodnie z poleceniem Maryi?

25 marca br, Franciszek dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Czy na pewno spełni warunki podane przez Niebo?

Czy Franciszek zastosuje się do wymogów Matki Bożej i dokona aktu w obecności wszystkich biskupów świata, wymieniając nazwę Rosja? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że s. Łucja w liście do ks. Goncalvesa z 1936 r. napisała słowa Jezusa z jej prywatnego objawienia: „Ojciec Święty! Módlcie się dużo za Ojca Świętego. On to uczyni, ale będzie już późno, jednakże Niepokalane Serce Maryi ocali Rosję, jeżeli zostanie Mu powierzona”.

Tak więc wiemy z ust samego Jezusa Chrystusa przekazanych przez s. Łucję w 1936 r., że poświęcenie się dokona, ale późno. Jak to się ma do aktu jaki zamierza dokonać Franciszek? Tak, że oznacza to tylko tyle, że może to być kolejne zawierzenie nie wypełniające woli nieba do końca, bowiem słowa Jezusa przepowiadają przebieg wydarzeń jasno i wyraźnie, Ojciec Święty, ” to uczni, ale będzie już późno!”.

Komunikat podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej na stronie Watykanu, o następującej treści: „25 marca, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.”

W 1929 r. Jezus w prywatnym objawieniu poprosił  o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi s. Łucję. Jeśli polecenie nie zostanie spełnione, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty wiele wycierpi, różne narody zostaną zniszczone. Jeśli zaś prośba zostanie spełniona zapanuje trwały pokój na ziemi i dokona się tryumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Dotychczas odbyło się kilka aktów zawierzeń/poświęceń  Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanych ustami papieży począwszy od Piusa XII: Pius XII 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi:
„Tak jak kilka lat temu poświęciliśmy cały świat Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, tak teraz, w sposób szczególny, poświęcamy wszystkie narody Rosji temu samemu Niepokalanemu Sercu”.

21 listopada 1964 r. Paweł VI w obecności ojców Soboru Watykańskiego II zawierzenie Niepokalanemu Sercu. „TWEMU NIEPOKALANEMU SERCU, BOGURODZICO DZIEWICO, ODDAJEMY W KOŃCU CAŁY RODZAJ LUDZKI. PROWADŹ GO KU POZNANIU JEDYNEGO I PRAWDZIWEGO ZBAWICIELA: JEZUSA CHRYSTUSA. ODDAL OD NIEGO KARY ZA GRZECHY. OBDARZ CAŁY ŚWIAT POKOJEM – W PRAWDZIE, SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I MIŁOŚCI”.

Papież Jan Paweł II ułożył modlitwę w formie aktu zawierzenia, który miał być odprawiony w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej 7 czerwca 1981 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

„O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, masz matczyne wyczucie dla wszystkich zmagań między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej tych, którzy najbardziej oczekują tego uścisku, a także tych, których zawierzenia oczekujesz w sposób szczególny. Weź pod swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z czułą miłością powierzamy Tobie, o Matko. Niech dla wszystkich zbliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei”.

7 czerwca 1981 roku, akt został powtórzony w Fatimie 13 maja 1982 roku.  25 marca 1984 r. na placu św. Piotra, w duchowej jedności z biskupami świata, zwołanymi wcześniej, Jan Paweł II zawierzył wszystkie narody Niepokalanemu Sercu Maryi:

„I dlatego, o Matko ludzi i narodów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, która po macierzyńsku odczuwasz wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie, które poruszeni Duchem Świętym kierujemy wprost do Twego Serca: ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci powierzamy i poświęcamy, pełni troski o ziemski i wieczny los ludzi i narodów. W sposób szczególny powierzamy i poświęcamy Ci tych ludzi i narody, którzy tego powierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują”.

Niestety żaden z powyższych aktów nie wypełnił pragnień Maryi, nie spełniając wszystkich warunków i pragnień stawianych przez NMP- poświęcenie z wymienieniem nazwy Rosja, w obecności wszystkich biskupów świata.

W czerwcu 2000 r. Watykan ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, jednak nie w pełni, opublikowano jedynie wizję. D ukazaną dzieciom. Druga część 3 Tajemnicy w formie listu zawierającego 25 linijek tekstu- co dowodzą zeznania biskupów mających w rękach ów list, napisany przez Łucję zawierający zapis słów Maryi z 3 tajemnicy fatimskiej jest nadal w ukryciu. Słowa Maryi wyjaśniające dzieciom wizję opublikowaną w 2000 r. są do dnia dzisiejszego znane tylko wybranym w Rzymie. Potwierdza to wypowiedź s. Łucji, która od czasu aktu poświęcenia świata przez Piusa XII powtarzała, że nie zostały wypełnione warunki nieba. To samo powtórzyła odnośnie aktu Jana Pawła II z 25.03.1984 r. mówiąc: ” Nie uczestniczyli w nim wszyscy biskupi i nie wspomniano nic o Rosji. Wielu biskupów nie przywiązywało żadnej wagi do tego aktu”. Sam kard. Bertone nie nazwał poświęcenia z 1984 r. „poświęceniem Rosji”.

Módlmy się jak prosi sam Jezus Chrystus s. Łucję- za Ojca Świętego, by dokonał aktu o czasie, ponieważ modlitwa różańcowa ma dziś niespotykaną moc i skuteczność, jaką zwiększyła i nadała tej świętej modlitwie, sama Najświętszą Dziewica zapewniwszy o tym s. Łucję w prywatnych objawieniach.

źródło- https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/25-marca-poswiecenie-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi.html

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *