CZWARTA NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

CZWARTA NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Ryt półzdwoj. Szaty zielone

Dzisiejsza niedzielę określano dawniej jako niedzielę przed Świętem Apostołów Piotra i Pawła. Aczkolwiek na skutek przesunięć kalendarza, wypada ona nieraz po 29 czerwca, jednak nawiązuje myślowo do tej uroczystości. Ewangelia przede wszystkim ukazuje nam łódz Piotrową, z której

Chrystus naucza. Gdzie Piotr, tam Kościół, a gdzie Kościół tam Chrystus. W tej łodzi Piotra, jako głowy Kościoła, o którą rozbijają się bezsilne fale i burze tego świata, złóżmy całą naszą ufność w Bogu. Reszta Mszy jest komentarzem do tej głównej myśli. Śpiewy i modlitwy podkreślają naszą prośbę natarczywą skierowaną do Boga, by wśród tak niespokojnych wypadków tego świata, Kościół był dla nas ostoją i wskaźnikiem. W tej tęsknocie za wiecznym pokojem, za czymś stałym i nieznikomym, bierze udział całe stworzenie. Pięknie opisuje nam to pragnienie św. Paweł w Epistole. W Chrystusie tylko możemy zaufać On, którego dziś przyjmiemy w Eucharystii jest naszą twierdzą i ucieczką. On mój Wybawiciel. Do myśli o ufności w Bogu wśród walk i cierpień nawiązuje również i ustęp Pisma św., który czytamy dziś w brewiarzu, o dziejach Dawida i jego walce z Goliatem.

1 komentuj
  1. radoslawprochnicki@gmail.com
    radoslawprochnicki@gmail.com says:

    Dziękuję 🔥 🙄✨😉🔥 A gdzie jest dzisiaj Piotr? Tam i dziś jest Chrystus…Odpowiedź dla wielu może być trudna…bo jest wśród ubogich tam gdzie dom Jego…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *