Cel film „Ukryty Skarb Kościoła”

Film „Ukryty Skarb Kościoła” został opublikowany 13 maja na kanale Trudno być katolikiem.

Celem filmu jest pokazanie prawdy, opartej na niezmiennym, ortodoksyjnym, czystym  nauczaniu Kościoła i źródłach historycznych. Przede wszystkim chcemy pokazać piękno i sacrum Mszy św. w rycie rzymskim, odczucia, opinie świeckich słuchających tej Mszy, którzy odkryli jej piękno zewnętrzne i wewnętrzne, kształtowanej przez 16 wieków w Kościele.

Adresujemy go szczególnie do nieświadomych zmian, katolików. Sobór Watykański II dzieli katolików i Kościół grubą kreską na dwa oddzielne ryty i dwa odmienne magisteria- pytamy dlaczego? Skąd te zmiany, kto i dlaczego ich dokonał, jak wygląda to nowe nauczanie „posoborowe”, kto wprowadził niebezpieczne dwuznaczne zapisy w dokumentach soborowych, dlateczego dziś pomija się dogmaty, odrzuca zwyczaje i pobożność ludową, czemu uszczuplono i zubożono wszystkie sakramenty? Komu zależy by dzielić wierzących na frakcje, podgrupy, tzw. modernę i tradsów? To pytania pomocnicze i dodatkowe, obnażające rodzaj spisku dokonanego w trakcie i po soborze. Co potwierdzają zapiski uczestników soboru jak i same dokumenty soborowe.

Film ma za zadanie zasygnalizować problematykę soboru, masonerii, frakcji progresistów na soborze, herezji modernizmu jaka stanowi tło bardzo istotne dla ukrycia Mszy św. zwanej trydencką.

Szukamy odpowiedzi, i zachęcamy do poszukiwania prawdy, a film ma być owocem naszego twórczego wysiłku. Obraz pozbawiony trudnych pytań stanie się zaledwie wydmuszką bez zawartości, jak puste opakowanie obrazujące jedynie estetyczną urodę Mszy. Za jej odrzuceniem stoi porażająca historia Kościoła, a to zaledwie czubek góry lodowej. Im głębiej kopiesz tym bardziej wzmaga się świadomość i cierpienie. Mamy nadzieję, że film odpowie na wiele waszych pytań, pozwoli szukać dalej i poznawać św. Tradycję.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *