Żywot świętego Antoniego z Padwy.

/
Żywot świętego Antoniego z Padwy. (Żył około roku Pańskiego…

Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej.

/
Uroczystość Trójcy Przenajświętrzej. (Pierwsza niedziela…

Żywot świętego Grzegorza VII, Papieża.

/
Święty Grzegorz, siódmy Papież tegoż imienia, w roku Pańskim…