Polska druga na świecie zalegalizowała zabijanie dzieci nienarodzonych!

/
Poseł Żukowska jak Włodzimierz Lenin! Mordowanie niewinnych…