BOŻE CIAŁO

Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej czci Kościół w każdej Mszy świętej; w Wielki Czwartek obchodzimy rocznice ustanowienia Eucharystii, ponieważ jednak radosne wspomnienie Ostatniej Wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu rozważanie męki Chrystusa, zostało ustanowione osobne święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci należnej i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość naszą i bluźnierstwa niewiernych. Powodem ustanowienia były objawienia jakie miała św. Julianna augustynka z Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu sprawy ustanowiono święto w diecezji Liège (Belgia). Papież Urban IV wprowadził je do Kościoła powszechnego; jego zarządzenia potwierdził Papież Klemens V i Jan XXII, który dodał oktawę. Oficjum i Mszę ułożył św. Tomasz z Akwinu, który tak dobrał teksty, aby służyły do rozważania najgłówniejszych prawd o Eucharystii. W Sekwencji zas św. Tomasz zawarł streszczenie nauki katolickiej o Najświętszym Sakramencie. Po Mszy wychodzi z kościoła głównego danej miejscowości procesja na główne ulice miasta. W Polsce istnieje od XV wieku zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach ustawionych w drodze pochodu. Ten Śpiew Ewangelii jest wyznaniem wiary, że pod postaciami chleba mamy wśród siebie tego samego Pana Jezusa Chrystusa o którym opowiadają Ewangelie. Mszał Rzymski, 1949r.

1 komentuj
  1. radoslawprochnicki@gmail.com
    radoslawprochnicki@gmail.com says:

    Bóg Żywy jest Pośród nas Emmanuel Bóg z Nami Któż przeciwko Nam…Światłość Świata Chwalebne Żywe Ciało Boga na Ziemi, Bóg zstąpił na Ziemię i żyje pośród nas…Nie szukajmy już Boga w Niebiosach a na Ziemi, by przywrócić ludzkości Raj na Ziemii utracony przez Adama i Ewę Człowieka i Jego Duszy…🖐️🤍🕊️

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *