Wprowadzone przez Maciej

Pokora

Pokora poprzez poznanie nas samych skłania do stłumienia każdego porywu pychy i uniżenia się. Pierwszym aktem cnoty pokory jest wyrobienie o sobie niskiej opinii co tłumi pragnienia zaszczytów. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 List do Koryntian 4,7). Drugi akt cnoty pokory sprawia, […]

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uroczystość Wniebowzięcia jest największym świętem Matki Boskiej i prawdopodobnie najstarszym. Istotną podstawą wywyższenia Najw. Maryi Panny jest jej Boskie Macierzyństwo, drugim powodem jest ustosunkowanie się do Chrystusa: była dla Pana Jezusa i Martą i Marią. (Ewang.). Jako Marta opiekowała się Synem swym w jego dziecięctwie i w latach późniejszych troszczyła się o jego osobę. Jako […]

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi W 1917 r. w Fatimie Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; pokazała im swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, przebite i krwawiące z powodu ludzkich grzechów. Pokazała też dzieciom wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników i powiedziała: Aby je ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo […]

DZIEWIĄTA NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Ryt półzdwoj. Szaty zielone Nie zdajemy sobie zawsze sprawy z tego, że liturgia prawie w każdej niedzieli widzi powtórzenie tajemnicy Paschalnei, może nie tyle w całkowitych jej obrzędach ile w treści i uświadomieniu sobie tych prawd i łask, któreśmy na Wielkanoc odebrali. Lecz i po Wielkanocy walka nie ustaje. Św. Paweł w Lekcji daje nam […]