Krótka nauka o Majowem Nabożeństwie.

/
Krótka nauka o Majowem Nabożeństwie. (Ustanowione zostało…