2. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 2 kl.

NIEDZIELA WŚRÓD OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 2-a PO ZESŁANIU DUCHA ŚW. Miłość i Bojaźń Boża stanowią dwa bieguny życia wewnętrznego. Dzięki Bojaźni Bożej miłość nasza staje się utwierdzona i niezachwiana (Kolekta). Dlatego dzisiejsza Msza św. szczególnie podkreśla ową cechę solidarności miłości Bożej, która ujawnia się nie w słowach, ale « uczynkiem i prawdą (Epistola). Komunia św. wykazuje, jak Bóg nas miłuje, skoro wzywa nas do swego stołu. Jest ona przedsmakiem tej uczty niebieskiej, o której tak często wspominają Patryarchowie, Prorocy i Ewangelia. Wielu przez pychę, skąpstwo, albo nieczystość wymówiło się od niej. Zbliżmy się do Stołu Pańskiego z uczuciem głębokiej wdzięczności za powołanie i niechaj w tym stałym kontakcie z Boskim Mistrzem, wzmacnia się nasza gorliwość w służbie Bożej. (Sekreta i Pokomunia). Mszał Rzymski 1949r.

2 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *